17/01/2019
Friterm Dilovası Üretim Tesisi Very Good Seviyesinde Sertifikalandırıldı
Friterm Dilovası Üretim Tesisi Very Good Seviyesinde Sertifikalandırıldı

1979’dan beri yenilikçi yapısı teknolojik gelişmelere öncülük eden vizyonu ve
çevreye duyarlılığıyla tanınan Doğaya Dost Sanayi söylemini benimsemiş olan
Friterm, Dilovası Makine İhtisas OSB’de kurulan Üretim Tesisi'yle BREEAM Very
Good derecesinde sertifika almaya hak kazandı.
Sertfikasyon süreci ve Friterm'in bu konuyla ilgili yaptığı yeniliklerle ilgili bilgi
veren Friterm Bakım Şef’i Metin Tekeler şunları aktardı:
Bir çok farklı kriter üzerinden yapılan sertifikasyon sürecinde Bina yönetimi,enerji
verimliliği,arazi kullanımı ve ekoloji,ulaşım,malzeme ve kirlilik gibi bir çok konu
değerlendirmeye alındı. Tasarım aşamasında uygulanan enerji modellemesi
doğrultusunda maksimum verimlilik sağlayacak sistemler tercih edildi.
Aydınlatma Otomasyonu; bildiğiniz gibi enerji tasarrufunda en önemli konulardan
biri hatta bugün ülkemizde harcanan elektrik enerjisinin %20sinin aydınlatma için
kullanıldığı tahmin ediliyor. Biz Friterm olarak yeni fabrikamızı tasarlarken bu da
en önem verdiğimiz konulardan biri oldu.Üretim tesisi, çalışanların maksimum
oranda gün ışığından faydalanması amaçlanarak tasarlandı.Üretim alanında
uygulanan gün ışığı sensörü uygulaması ile aydınlatmadan kaynaklı enerji
tüketiminden büyük ölçüde tasarruf elde edildi.Depo kısmında bulunan sensörlü
aydınlatmamız da yine enerji tasarrufu konusunda önemli bir rol oynuyor.
Enerji kullanımında en önemli kalemlerden bir diğeri olan ısınma ihtiyacı, ısı geri
kazanım konusunda da fabrikamız enerji tassarufuyla ilgili önemli çözümler
sunuyor.Dışarı ısı salınımını minimuma düşürecek şekilde tasarlanan bina yalıtımı
enerji tasarrufunda önemli bir rol oynarken Üretim tesisinin güneydoğu cephesinde
380 m2’lik Alana yapılan Solarwall (Güneş duvarı) teknolojisiyle güneşten elde
ettiğimiz enerjiyi taze hava kullanarak ortama aktarıyor ve içeri giren havanın
önceden güneş enerjisiyle ısınmış olmasını sağlıyoruz. Bunun yanında içeride
kurulu Isı Geri Kazanım Sistemimiz sayesinde ısı Kazancı sağlayarak elde edilen ısı
havalandırma için iç ortama sağlanan dış havayı ısıtarak enerji tüketiminde büyük
ölçüde tasarruf sağlıyor.

Kompresör Ekobox Isı Geri Kazanım Sistemi ; Özel ısı geri kazanım
modülüsayesinde kompresörünüzün havayı sıkıştırması sonucunda ortaya çıkan
ısıyı suyumuzu ısıtarak değerlendiriyoruz.Enerji geri kazanım sistemi,kompresörün
kullanımına ve yüküne bağlı olarak +75ºC ye kadar sıcak su elde etmemizi
sağlıyor.Bu ısı enerjisini de ısıtmada kullanmaktayız.
Bildğiniz gibi doğal su kaynakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız.Tesis
içersindeki Yağmur Suyu Deposu ve Sifonik sistem ile Yaz ayları hariç su
kullanımının büyük çoğunluğu yağmurlardan sağlanıyor. Verimli su armatürlerinin
tercih edilmesi ve toplanan yağmur suyunun proseste ve peyzajda kullanılması ile
büyük ölçüde su tasarrufu sağlanmıştır.
Gri Suları (İnsanların günlük yaşam faaliyetleri sırasında ihtiyaç duydukları ve
kullanımları sonucu oluşan atık sular Gri Su olarak tanımlanmaktadır)belli
filtrelerden geçirerek tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz.
Bina akustiğiyle gürültü kirliliğinin önüne geçerken bina dışında yer alan yaya ve
bisiklet yollarıyla da çevreye katkıda bulunmak hedeflendi. İnşaat süresince
sahadan kaynaklı çevresel etkiler minimize edildi.