Adyabatik Soğutma Sistemleri

Genel Bilgiler
Evaporatif soğutma petekli sistemlerde petekler lamel blok önüne monte edilen özel sac aksama yerleştirilir. Pompa vasıtası ile soğutma peteği boyunca üst kısımdan akıtılan su peteklerin ıslanmasını sağlar. Kuru ve sıcak olan dış hava, ıslak soğutma peteklerinden geçirilerek ön soğutmaya tabi tutulur. Islak soğutma petekleri ile temas eden hava sıcaklığı yaş termometre sıcaklığına yaklaştırılır.  Su direkt olarak lamellerle temas etmez. Bu nedenler lamel ömrü direkt spreyleme sistemine göre daha uzundur. Ek olarak lamellerin kirlenmesini engeller.  Mikroorganizmalar, mineraller ve benzeri parçalar suyun buharlaşma fazında havaya karışmadığı için çalışma prensibi tamamen sağlıklıdır. Sistem minimum seviyede su tüketimi ile ürün verimliliğinin arttırılmasını sağlar.