08/03/2015
Nazmiye Temel | 8 Mart Kadınlar Günü Röportajı | Termo Klima
Nazmiye Temel “Biz Friterm olarak artık bu ayırımı aştık, biz bir bütünüz ve bir amaç üzerinde, aynı yoldan, el ele, beraber yürüyoruz, farklı değiliz.”


İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında en çok kadın çalışanının bulunduğu şirket bildiğim kadarıyla Friterm. Friterm ’in bu özelliğinin vurgulanması gerektiği düşüncesiyle iki firma çalışa­nıyla söyleşi yaptık. Nazmiye Temel, şirket organizas­yonunda önemli bir yere sahip. Çünkü üst yönetimle çalışanlar arasında bir köprü…• Friterm’de çalışmaya başlamadan önce Friterm hakkında ne düşünüyordunuz? Şimdi ne düşünüyor­sunuz?

Friterm ’de 9 yıldır çalışıyorum ve uzun yıllar çalış­mayı hedeflemekteyim. Friterm kendisini geliştir­mekte olan bir şirket. Friterm ’in ticari anlamda, kurumsal, sosyal sorumluluk anlamında, sosyal et­kinlik ve kurulan kulüpler anlamında çok yol kat et­tiğini düşünüyorum. Çalışanların iş dışında uğraşıları var. Müzik Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Futbol Kulübü, Masa Futbolu Kulübü, Gezi Kulübü, Sosyal Etkinlik Kulübü… vb. Müzik Kulübü başkanıyım, görevimi severek yapıyorum, tabi bu bir ekip işi, bu arada koroda görev alan bütün ar­kadaşlarıma teker teker teşekkürü bir borç bilirim. Yılsonu organizasyonlarımızda da Müzik Kulübü’ne yer verilmekte ve beyaz yaka, mavi yaka çalışan ar­kadaşlarımız bir bütünlük içinde koro ve solo şarkı­ları icra etmektedir. Müzik Kulübü’müzün 26 Eylül 2014 tarihinde benim sorumluluğumda gerçekleş­tirmiş olduğu Konser dinleyicilerden tam not almış­tır. Organizasyonun davetiye planlamasından, reper­tuvar listesine, kokteyl organizasyonundan, protokol listesine, müzik ekibi organizasyonundan, müzik sistemine, sanatçı organizasyonundan ağırlanma­sına kadar organizasyonunu şahsen yaptım. Tabi ki bu görevin bana yüklediği sorumluluklar dolayısıyla daha yoğun bir şekilde çalışmaktayım. Bunu neden yapıyorum? Planlama ve organizasyonlarda özenle ve sevgiyle çalışarak, sonunda kendimi mutlu hisset­tiğim için, müzik kulübü ve diğer organizasyonlarda aktif görev almaktan keyif duyuyorum.

Yoğun iş tempomdan zaman ayırarak şirketteki gö­revimin yanı sıra müzik kulübü başkanlığını, diğer kulüp ve komisyonlardaki görevlerimi aktif olarak yürütmekteyim. Evet, dışardan bakıldığında hepsi­ni aynı anda yürütmek zor görünebilir. Ben resmin içerisinde olduğum için ve bütün işlerimi hep aynı özenle severek yaptığımdan bunun farkında deği­lim. Bütün bu çalışmaları özveriyle kendi sorumlu­luğum olarak gördüğüm için, bu işi benimsediğim için yapıyorum.


• Peki, bu Friterm’e özgü bir şey mi? Daha önceki işyerinizde de böyle miydiniz?

Daha önce çalıştığım işyerin de böyleydim ama Fri­term ortamı daha farklı. Friterm ’de çalışmaktan mutluyum. Diğer arkadaşlarım da burada çalışmak­tan çok mutlular. Tabi ki zorluklar oluyor çünkü her­kesin kişiliği farklı. Bulunduğum konum nedeniyle de insanlarla sürekli iletişim içerisindeyim. İlişkileri­mizi hep ılımlı, pozitif tutmaya çalışıyorum. 9 yıldır da bu görevi bu şekilde yapıyorum.• Göreviniz nedeniyle bunu gözlemleme şansınız daha fazla; erkek çalışanlar da var, kadın çalışanlar da, baktığınızda sizce hangisi daha üretken, daha de­ğerli?

Normal şartlarda herhangi bir işyerinde iş bölümü yapılırken işi yapacak kişinin kadın mı? Erkek mi ol­duğuna dikkat edilmesi gerekir. Friterm de çalışma

yaparken işi yapan kişinin özel durumlar hariç kadın mı? Erkek mi? olduğunun önemi yoktur. Bu ayrımı hiç hissetmezsiniz. Kadın işi erkek işi yoktur, yapıl­ması gereken iş vardır. Önemli olan kimin yaptığı değil, işin zamanında istenilen özenle yapılmasıdır.


• Sizce kadınların iş hayatında olması ne kadar önemli? Kadınların iş hayatına ne kattıklarını düşü­nüyorsunuz?

Kadınlar daha naif, daha özenli, daha analizci, daha duyarlı, daha detaycı, daha sabırlı, daha analitik dü­şünceye sahiptirler.• Erkeklerin kadınlara bakış açısını nasıl görüyor­sunuz?

Ben kendi açımdan baktığımda; ben neysem kar­şımdaki insanı da o şekilde olumlu görüyorum. Do­layısıyla erkeklerin bakış açıları da olumlu ve yapıcı. Onların da artık olaya bir ayırımdan ziyade bir bü­tünlük olarak baktıklarını düşünüyorum. Farklı bir iş deneyimim de oldu, o şirket bu kadar büyük değildi. Orada da hiçbir sıkıntı yaşamadım ve orada daha da küçüktüm. Bu şirkete 25 yaşında geldim. Friterm daha kurumsal bir şirket, bu yüzden karşımızdaki erkek personel, çalıştığımız, muhatap olduğumuz, yerine göre emir verdiğimiz erkekler de bu bütün­lüğü içerlerinde özümsemiş insanlar. Bu anlamda Friterm’de çalışmaktan memnunum ve uzun yıllar çalışmayı planlıyorum.• Benim Friterm’e gelip sizinle söyleşi yapma sebe­bim Friterm’deki kadın çalışan sayısının fazla oluşu, bu bence olumlu bir şey. Siz her ne kadar ayırmıyor olsanız da bir farklılık var diye düşünüyorum, yöneti­ciler bunun bir artı değer olduğunu görmüşler.

Şüphesiz öyledir, yaptığım iş gereği daha çok diyalog halinde olduğum Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Duruk ve Genel Müdürümüz Sayın Naci Şa­hin Cumhuriyetçi bir kişiliğe sahip insanlardır. Kadın çalışanlara değer veren, kadınların güzel yerlerde, üst düzeyde olmasından memnuniyet duyan pozitif insanlardır. Onların bu konuda bizi destekleyen gizli bir el olduğunu düşünüyorum. Buna fırsat verdiği için de kendilerine, teşekkür ediyorum. Bunları iç­tenlikle söylüyorum çünkü yıllardır onlara hizmet ediyorum ve bire bir kendileriyle çalışıyorum. Biz on­lardan bu geri bildirimi alıyoruz. Yöneticilerimiz mü­dürlere ve çalışanlara aynı şekilde eşit ve nezaketli davranıyorlar. Kadın veya erkek diye bakmıyorlar, hatta pozitif ayrımcılık yaptıklarını dahi söyleyebili­rim. Bizi çok olumlu noktalarda görmek istediklerini belirtiyorlar. Bu şekilde her türlü desteği veriyorlar. Kendileriyle ilgili düşüncelerimizi açık bir şekilde ifa­de etmemize fırsat sağlayan anketler düzenleniyor. Hep daha iyi noktaya nasıl gelebiliriz sorusunun ce­vabını arayış içerisindeyiz. Bu konuda Friterm’in iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum ama son nokta budur diyemeyiz çünkü insanın ve kurumun kendini geliştirmesi sonsuzdur. İyinin her zaman daha iyisi olabilir. Biz Friterm olarak artık bu ayırımı aştık, biz bir bütünüz ve bir amaç üzerinde, aynı yoldan, el ele, beraber yürüyoruz, farklı değiliz. Biz bu konuda Friterm olarak iyinin daha iyisi noktasında olduğu­muzu size rahatlıkla ifade edip garanti edebilirim.• Peki, başka şirketlerle kıyasladığınızda ne görüyor­sunuz?

Dediğiniz gibi; başka şirketlerde bayan personel sa­yısı daha az. İklimlendirme sektöründeki diğer şir­ketlerde de önemli noktalarda görüştüğüm bayan arkadaşlarım var, onlardan da hiç olumsuz bir geri bildirim almadım. Bir sorun olsaydı, görüştüğümüz­de bunu rahatlıkla ifade ederlerdi. Onlar da bayan­lara karşı pozitif bir ayrımcılığın uygulandığını ve bunun bir sistem olduğunu düşünüyorlar. Friterm’in bu anlamda örnek olduğunu düşünüyorum.• Burada size sunulan imkânlardan ve çalışma or­tamınızın güzelliğinden bahsettiniz. Buradan sonra bir başka yerde çalışmanız durumunda buradaki haklarınızı orada da almak için nasıl bir çaba sarf edersiniz?

Çevremde ayrılan arkadaşlarım olduğunda bunu düşünme fırsatım oldu. Aslında ben Friterm’i de kendi açımdan bir eğitim hayatı ve bir okul olarak görüyorum. İnsan, memnun olduğu okuldan hiçbir zaman ayrılmak istemez. Bizim müzik kulübümüz, masa tenisi kulübümüz, fotoğraf kulübümüz, gezi kulübümüz, bisiklet kulübümüz, futbol kulübümüz var. Bu kulüplerin bir tanesinde başkanım, birço­ğunda da üyeyim, aktif olarak görev alıyorum. Ben mutlu olduğum bir oyun bahçesinden okuldan, neden mutsuz olduğum bir okula gideyim? Başka firmalarda çalışan arkadaşlarıma bunları anlatınca çok şaşırıyorlar. “Sizin yöneticileriniz size çok değer veriyor” anlamında cümleler kuruyorlar. Bundan da çok memnunum. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri sayesinde herkes Friterm’i tanıyor. Friterm öncülüğünde Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) sokak hayvanlarını koruma amaçlı hayata geçirilen Bizim Sokağın Çocukları projesi sayesinde Tuzla ve Dilovası’ndaki sanayiciler, sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamanın somut ve kusursuz bir örneğini oluşturuyorlar. Proje, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) AB finans­man desteğiyle yürüttüğü Herkes İçin Kurumsal Sos­yal Sorumluluk (KSS) projesi kapsamında 2014 Etki­lilik Ödülü’nün de sahibidir. Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörümüz Sayınn Perihan Duruk’a başarılı çalışmalara önderlik yaptığından dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Proje etkinliklerimizi http://bizimso­kagincocuklari.com adresinden takip etmeye davet ediyorum. Friterm A.Ş. çevreye doğaya ve canlıya duyarlı bir şirket olarak diğer firma ve kuruluşlara da örnek olduğunu söyleyebilirim.• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesajınız nedir?

Sonsuz sevgi diliyorum. Sonsuz sevgi olunca barış ve mutluluk olacaktır.• Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Biz Friterm olarak artık bu ayırımı aştık, biz bir bütü­nüz ve bir amaç üzerinde, aynı yoldan, el ele, bera­ber yürüyoruz, farklı değiliz.