20/03/2014
Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği ve İklimlendirme Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Web Seminerleri
Makine Yüksek Mühendisi Sn Onur Ünlü/Energy Savings Consultancy (ESCON) tarafından 13 Şubat 2014 tarihinde Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Uygulama Örnekleri ile 13 Mart 2014 tarihinde İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği semineri (webinar) gerçekleşti.

Energy Savings Consultancy (ESCON)’den Makine Yüksek Mühendisi Sayın Onur ÜNLÜ’nün 13 Şubat 2014 ve 13 Mart 2014 tarihlerinde vermiş olduğu Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Uygulama Örnekleri ile İklimlendirme Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği seminerleri (webinar) Friterm Akademi tarafından web üzerinden canlı olarak yaklaşık elli katılımcı ile paylaşılmıştır. Bu seminerlerde; Türkiye'nin enerji durumu, enerji verimliliğinden ne kastedildiği, enerji verimliliğini artırıcı proje örnekleri ve proje finansman yöntemleri, iklimlendirme sistemlerinde enerji geri kazanımı, soğutma sistemlerinde sistem verimini arttırıcı uygulama örnekleri, sıcaklık ve nem kontrolü ile sistem optimizasyonu, merkezi sistemin verim üzerindeki etkisi, soğutma gruplarında verimli sistem uygulamaları konularına değinilmiştir.